6. in 7. november 2023
1. konferencaUmetna inteligenca in pravo
Hotel Slovenija, Portorož
 • Dni
 • Ur
 • Minut
 • Sekund
Program

Programski vodji:
prof. dr. Verica Trstenjak, bivša generalna pravobranilka na Sodišču EU
Marko Grobelnik, Institut Jožef Stefan, IRCAI, Unescov mednarodni center za raziskovanje umetne inteligence

Ponedeljek, 6. november
 • 9.30

  9.00–9.30 sprejem udeležencev

  9.30–9.45 uvodni pozdrav in nagovor, Sanja Ajanović Hovnikministrica za javno upravo

  9.45–10.00 uvodno predavanje: Umetna inteligenca in izzivi za pravo, prof. dr. Matjaž GamsInstitut Jožef Stefan

  10.00–12.00 1. sekcija: Umetna inteligenca in pravni problemi

  vodja: prof. dr. Verica Trstenjakbivša generalna pravobranilka na Sodišču EU

   Novi pravni akti EU o umetni inteligenci in razmerje s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, dr. Pika Šarf, Informacijski pooblaščenec

   Avtorske pravice in generativna umetna inteligenca, dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M., Inštitut za odprte podatke in intelektualno lastnino ODIPI

  Pravni vidiki videoidentifikacije (prepoznave obraza): priložnosti in nevarnosti, Simon Tantegel, Nova KBM

   Človekove pravice in umetna inteligenca ter sodbe Sodišča EU, prof. dr. Verica Trstenjak, bivša generalna pravobranilka na Sodišču EU

  12.00–13.00 kosilo

  13.00–15.00 2. sekcija: (Chat)GPT

  vodji: Marko GrobelnikInstitut Jožef Stefan, IRCAI, Unescov mednarodni center za raziskovanje umetne inteligence, Marcel HajdLexRatio

   Tehnični vidik delovanja Chat(GPT), Marko Grobelnik, Institut Jožef Stefan, IRCAI, Unescov mednarodni center za raziskovanje umetne inteligence

   Vpliv (Chat)GPT na razvoj prava: izzivi in priložnosti, Marcel Hajd, LexRatio

   Varstvo osebnih podatkov in Chat(GPT), dr. Žiga Škorjanc, Pravna fakulteta Univerze na Dunaju

  Primerjava ekspertnih sistemov in Chat(GPT) z vidika reševanja pravnih nalog, Anton Tomažič

  15.00–15.30 odmor

  15.30–17.30 3. sekcija: Odgovornost in odškodnine ter nevarnosti v povezavi z umetno inteligenco

  vodja: doc. dr. Petra WeingerlPravna fakulteta Univerze v Mariboru

   Odškodninska odgovornost in sankcije za uporabo umetne inteligence, doc. dr. Petra Weingerl, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

   Praksa Informacijskega pooblaščenca glede varstva osebnih podatkov, dr. Jelena Burnik, informacijski pooblaščenec

   Umetna inteligenca in kazensko pravosodje, prof. dr. Aleš Završnik, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

   Metaverse in nevarnosti, Boris Veler, Logout

Torek, 7. november
 • 9.00

  9.00–11.00 4. sekcija: Izzivi pri uvajanju umetne inteligence (s poudarkom na Sloveniji) na različnih področjih

  vodja: mag. Mitja PodpečanOdvetniška pisarna Jadek & Pensa

   Uporaba umetne inteligence v podjetjih: pozitivni in negativni vidiki, Lan Filipič, Deloitte

   Umetna inteligenca v javni upravi: ali lahko umetna inteligenca izdaja odločbe, Jožko Fornazarič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

   Izzivi za umetno inteligenco v odvetništvu: vrzeli v zanesljivosti s stališča temeljnega poslanstva odvetnikov, mag. Mitja Podpečan, Odvetniška pisarna Jadek & Pensa

   Umetna inteligenca in vpliv na trg dela v Sloveniji, prof. dr. Polona Domadenik Muren, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

  11.00–11.30 odmor

  11.30–13.30 5. sekcija: Umetna inteligenca in problemi digitalizacije v praksi – novi izzivi

  vodja: mag. Stanislava Zadravec CapriroloZdruženje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana

   Digitalni evro: odgovor EU na izzive digitalizacije, izr. prof. dr. Metka Ahtik, Anja Rijavec Uršej, Banka Slovenije

   Umetna inteligenca v bančništvu: prednosti, problemi, rešitve, Jan Lakner, Tajda Vrhovec, NLB

   Umetna inteligenca, okolje in ESG: problemi in izzivi za prihodnost, prof. dr. Vasilka Sancin, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

   Umetna inteligenca, pravo energetike in pametna omrežja, doc. dr. Luka Martin Tomažič, Alma Mater Europaea - ECM

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

Predavatelji
prof. dr. Verica Trstenjak
Marko Grobelnik
dr. Pika Šarf
dr. Maja Bogataj Jančič, LL.M., LL.M.
Simon Tantegel
Marcel Hajd
dr. Žiga Škorjanc
doc. dr. Petra Weingerl
dr. Jelena Burnik
prof. dr. Aleš Završnik
Boris Veler
Jan Lakner
Tajda Vrhovec
Jožko Fornazarič
mag. Mitja Podpečan
prof. dr. Polona Domadenik Muren
izr. prof. dr. Metka Ahtik
Anja Rijavec Uršej
Lan Filipič
prof. dr. Vasilka Sancin
doc. dr. Luka Martin Tomažič
prof. dr. Matjaž Gams
Sanja Ajanović Hovnik
mag. Stanislava Zadravec Caprirolo
Anton Tomažič
Želite izvedeti več?
Lahko nam pošljete vprašanja vnaprej če želite izvedeti kaj več v okviru določenega predavanja.

  Hotel Slovenija
  Popolno ravnovesje v luksuznem hotelu s 5*. Predstavljajte si, da vas prebudi nežno šumenje morja, na terasi z razgledom pa objame jutranje sonce. Zelena mediteranska pokrajina se tu prepleta z modrino morja in belimi solnimi polji. Tradicija s prvinami sodobnega - v razkošnem hotelu, sobah in storitvah.
  Kotizacija
  Umetna inteligenca in pravo
  480,00 EUR

  Kotizacija vključuje gradivo in znaša 480,00 EUR brez DDV (585,60 EUR z DDV).

  Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

  Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori.

  Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka.

  Vpišite svoj e-naslov za redno obveščanje
  Ker si kot ponudnik pravnih vsebin prizadevamo za zadovoljstvo naših uporabnikov, bomo vaš elektronski naslov uporabili zato, da boste obveščeni o novih pravnih dogodkih (zakoniti interes). Od prejemanja teh obvestil se lahko kadarkoli odjavite.
  Partnerji
  Galerija
  Nekaj foto utrinkov iz Hotela Slovenija v organizaciji GV Založbe.
  Kontaktirajte nas

   Želite zastaviti vprašanja predavatelju?